חוק הספורט וחוק מכוני הכושר לבעלי עסקים

מתאמנים בחדר כושר ומעוניינים לדעת האם מכון הכושר דואג לביטוחים הנדרשים על פי חוק? האם הילד שלכם מתאמן בחדר כושר ואתם חוששים שהעסק לא מחזיק בביטוחים הנדרשים? מנהלים חדר כושר או מתכננים להקים חדר כושר חדש ורוצים לדעת אלו ביטוחים עליכם לרכוש לעסק? כל התשובות במאמר הבא:

תוכן עניינים

לאחרונה בעקבות תביעה ייצוגית שהוגשה נגד רשת מכוני כושר גדולה מאוד בישראל, הנושא עלה לכותרות מחדש. זהו נושא מעט טעון ובעייתי מאחר ומכוני כושר נדרשים לבטח את המתאמנים בהתאם להוראות חוק הספורט, אך החוק קובע כי חובת הביטוח חלה רק על ספורטאים הלוקחים חלק בתחרויות ספורט, ורוב המתאמנים בחדרי כושר אינם לוקחים חלק בתחרויות, לכן יש הטוענים כי חובת הביטוח אינה חלה על מכוני כושר.

סוגיית הביטוח במכוני כושר מעסיקה בימים אלו לא מעט אנשים, ביניהם בעלי מכוני כושר, מתאמנים, ספורטאים וכמובן הורים לילדים המתאמנים בחדרי הכושר השונים. כדי להבין את מורכבות הנושא, הצוות המנוסה של סוכנות הביטוח אנגלמן ובניו בע"מ (המפעיל את אתר המרכז לביטוח מקצועות הספורט) הכין עבורכם כתבה שתעשה לכם סדר בנושא, כך תוכלו לקבל החלטה נכונה היכן להתאמן, מה לבדוק בעת הצטרפות לחדר כושר וכיצד לפעול אם נפצעתם במהלך האימון במקום.

מהו חוק הספורט וכיצד הוא מסדיר את סוגיית הביטוח למתאמנים בחדר כושר?

חוק הספורט, התשמ"ח-1988, נועד להסדיר בין היתר את חובת הביטוח לאגודות ספורט, ארגוני ספורט, התאחדות ואיגוד, עבור ספורטאים הלוקחים חלק פעיל בתחרויות ספורט המאורגנות על ידם או מטעמם. החוק מספק הגנה על הספורטאים הנפגעים במהלך הפעילות הספורטיבית. עם זאת, החוק מחייב רק רכישת ביטוח לספורטאים המשתתפים בתחרויות ספורט, כאשר חובת רכישת הביטוח חלה על הארגון אליו משתייך הספורטאי או על הארגון המארגן את התחרות.

סעיף 7 לחוק הספורט מסדיר את חובת הביטוח ומחייב כל אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, לבטח את הספורטאים הלוקחים חלק בתחרויות המאורגנות בידם או מטעמם. אם אחד הגופים ביטח את הספורטאי הלוקח חלק בתחרות ספורט מסוימת, שאר הגופים אינם נדרשים לרכוש ביטוח הספורטאי.

בנוסף, החוק קובע כי חובת הביטוח אינה חלה במקרים הבאים:

 • ספורטאי המקבל שכר חודשי לפחות בגובה שכר המינימום (בהתאם לתקרת שכר המינימום המעודכנת בחוק שכר מינימום), בתמורה להשתתפותו בתחרויות.
 • ספורטאי המשתתף בפעילות ספורט המאורגנת או נתמכת על ידי המעסיק כפעילות נלווית לעבודה, למשל במסגרת הליגה למקומות עבודה (במקרים אלה הכיסוי חל על ידי הביטוח הלאומי).
 • ספורטאי שהוא תלמיד, כיוון שתלמידים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות, בהתאם לחוק לימוד חובה (ביטוח תאונות אישיות לתלמידים).

השחרור מחובת ביטוח חוק הספורט אינה שוללת את האפשרות של מכוני כושר לערוך ביטוח תאונות אישיות, בדיוק כפי שעורכים את הביטוח לספורטאים תחרותיים שאינם זכאים לפטור מחובת הביטוח.

ראוי לציין שלא מעט טענות הועלו נגד חוק הספורט בעיקר בקרב גורמים העוסקים בהפעלת מכוני כושר. הוראות החוק ניתנות לפרשנות שונה, ודרישות החוק הנוגעות לביטוח הן בעייתיות, ובנוסף לא כל חברות הביטוח מוכנות להציע פוליסה למכוני כושר.

למעשה, מכוני כושר נדרשים לרכוש ביטוח תאונות אישיות לפי חוק הספורט, ובנוסף מכוני כושר נדרשים להחזיק בביטוח צד ג'.

מה זה ביטוח תאונות אישיות ומה דורש חוק הספורט?

אגודות וארגוני ספורט חייבים לרכוש ביטוח תאונות אישיות לפי חוק הספורט, תוכנית הביטוח כוללת מגוון כיסויים כגון:

 • כיסוי למקרי מוות.
 • כיסוי למקרה נכות מלאה או חלקית.
 • כיסוי הוצאות אשפוז וטיפול רפואי.
 • כיסוי בגין אובדן כושר עבודה.
 • טיפולי שיניים (טיפול בשיני המבוטח שנפגעו בפעילות).

את הפוליסה יש להתאים לצרכים הייחודיים של של אגודת או ארגון הספורט. ניתן לרכוש ביטוח קולקטיבי לביטוח תאונות אישיות לארגוני ולאגודות ספורט. באשר לשאלה האם מכוני כושר חייבים להחזיק בפוליסה של ביטוח תאונות אישיות, חשוב שתכירו את חוק מכוני הכושר.

מהו חוק מכוני הכושר ומה הוא בא להסדיר?

חוק הספורטחוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח), תשנ"ד-1994, נועד להסדיר את נושא הרישוי של מכוני כושר. החוק מחייב בין היתר נוכחות מדריך בחדר כושר, למעט מקומות מסוימים הפטורים מכך. בנוסף, החוק קובע כיצד לקבל מתאמנים חדשים (הצהרת בריאות וכדומה), החוק מורה גם על מרחק סביר בין מכשירי ומתקני הכושר במקום, חובת הצמדת הוראות השימוש במקום בולט ובשלוש שפות על כל מכשיר, ויש חובה לרכוש ביטוח מינימלי לפי סעיף 7 לחוק הספורט.

סעיף 9 לחוק מכוני הכושר כולל תיקון חשוב לחוק רישוי העסקים. בחוק רישוי עסקים הוסיפו את הביטוי מכוני כושר אחרי סעיף 2ג, וסעיף 2ד קובע כי מכון כושר לא יקבל רשיון אלא רק לאחר התייעצות עם גורם המוסמך על ידי שר החינוך והתרבות, ובהתקיים התנאים הבאים:

 • רשיון העסק כולל תנאים המחייבים את מכון הכושר לפעול על פי הוראות חוק הספורט, כלומר לפי ההוראה שהפעילות המבוצעת במכון הכושר היא פעילות ספורט בהתאם למשמעותה בחוק הספורט.
 • הרשיון כולל תנאים המחייבים את מכון הכושר לפעול ולמלא את ההנחיות שנקבעו בחוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח).
 • רשות הרישוי לעסקים בדקה ומצאה כי מכון הכושר ממוקם במקום מתאים, המכשירים ממוקמים במרחק סביר זה מזה, ועל כל מכשיר יש במקום בולט מדבקה עם הוראות שימוש שנכתבו על ידי היצרן, בשפות הבאות: עברית, אנגלית וערבית. כמו כן, לקוחות מכון הכושר בוטחו בפרטי ובסכומי הביטוח המינימליים כפי שנקבע בסעיף 7 לחוק הספורט.

זו נקודה חשובה שראוי להתעכב עליה, מאחר ועל פי חוק מכוני הכושר עלינו לראות במכון כושר מקום בו מתבצעת פעילות ספורט על פי ההגדרה בחוק הספורט. כלומר, יש לדאוג לביטוח המתאמנים במקום ולרכוש עבורם פוליסה מינימלית על פי הפירוט בסעיף 7 לחוק הספורט. מאחר ומרבית המתאמנים הם חובננים ואינם עוסקים בספורט מקצועי וחברים באגודת ספורט חובה זו מתבטלת.

למעשה, הדרישה לבטח את המתאמנים בחדר כושר בביטוח תאונות אישיות לפי חוק הספורט גורמת לסתירה ולבעיה בהבנת החוק ובפרשנותו. גם התביעה שהוגשה נגד רשת הכושר הגדולה לאחרונה מעלה את הסוגיה הבעייתית, וניתן לשמוע פרשנויות שונות לבעיה זו. יש לא מעט פסקי דין העוסקים בנושא האחריות של מכוני הכושר לנזק הנגרם למתאמנים.

ההמלצה שלנו לבעלי מכוני כושר היא לפנות לייעוץ מקצועי כדי להתאים את הכיסוי הביטוחי המתאים ביותר למקום, כמובן בהתאמה לדרישות החוק. למתאמנים כדאי לבדוק מראש האם מכון הכושר מחזיק בכל הכיסויים הביטוחיים הנדרשים בחוק, וחשוב לברר מי החברה המבטחת. יש מכוני כושר המציגים את תעודת הביטוח במקום בולט בעסק כדי לאפשר למתאמנים לקרוא את הפוליסה, לבדוק אילו ביטוחים יש למכון הכושר ולמי לפנות בקרות אירוע ביטוחי.

צרו איתנו קשר ונשמח לסייע:

אני מאשר/ת שקראתי את תקנון האתר | מדיניות הפרטיות

אולי יעניין אתכם:

המרכז לביטוח מקצועות הספורט והרפואה המשלימה

אנו סוכנות הביטוח המובילה בישראל בביטוח מקצועות הספורט ורפואה אלטרנטיבית. אנו מבטחים מאמנים, חדרי כושר, בריכות שחיה, אחריות מקצועית למטפלים ועוד.

צרו קשר

אני מאשר/ת שקראתי את תקנון האתר | מדיניות הפרטיות
ביטוח בריאות לספורטאים
למדו כיצד תוכלו לקבל הנחה בעקבות העיסוק בספורט
לוגו המרכז לביטוח מקצועות הספורט והרפואה האלטרנטיבית

צרו קשר

אני מאשר/ת שקראתי את תקנון האתר | מדיניות הפרטיות
הודעת וואטסאפ

הודעת וואטסאפ

Call Now Button דילוג לתוכן